Social Media

Internet to nie tylko narzędzie wykorzystywane w pracy zawodowej, komunikacji ze znajomymi, to nie tylko źródło informacji. Internet stał się czymś więcej – sferą życia. Człowiek nie jest jedynie biernym użytkownikiem sieci, ale też nadawcą przekazu, współtworzy sferę online dzięki nowym, rewolucyjnym kanałom komunikacji. To odróżnia go od tradycyjnych środków masowego przekazu – prasy, radia, telewizji.

Masowość internetu, w połączeniu z mnogością form komunikacji oraz możliwością wprowadzenia zaawansowanej interaktywności uczyniły sferę online miejscem bardzo atrakcyjnym dla reklamodawców. Istotną rolę odgrywają tu serwisy społecznościowe, bo ułatwiają zawiązywanie interakcji z innymi użytkownikami oraz w łatwy sposób budują zaangażowanie i relację z markami.

Media społecznościowe funkcjonują w internecie pod różnymi postaciami, między innymi serwisów gromadzących muzykę, zdjęcia i video, blogów, mikroblogów, foto- i wideoblogów, czy w formie magazynów. Zarówno serwisy społecznościowe i contentowe, jak i wirtualne światy społecznościowe i społeczności graczy tworzą obraz światowego social media.

Celami komunikacji w mediach społecznościowych są głównie:

  • Bezpośrednie dotarcie do istotnych dla organizacji – z wizerunkowego i biznesowego punktu widzenia – grup docelowych;
  • Nawiązanie i utrzymanie długotrwałych więzi komunikacyjnych;
  • Współpraca z blogerami, ekspertami i liderami opinii, którzy w swoich środowiskach mogą pełnić rolę ambasadorów marki;
  • Monitoring treści generowanych przez serwisy i użytkowników oraz reakcja na realne i potencjalne sytuacje kryzysowe;

W ramach prowadzonych działań w mediach społecznościowych oferujemy:

  • Projektowanie i budowę personalizowanych profilów i stron w serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, YouTube czy Instagram;
  • Budowę i animację społeczności;
  • Tworzenie i obsługę aplikacji w mediach społecznościowych;
  • Wsparcie komunikacji w mediach społecznościowych kampaniami reklamowymi oraz pozycjonowaniem w wyszukiwarkach;
  • Integrację komunikacji w mediach społecznościowych z działaniami na pozostałych polach komunikacji marketingowej;
do góry